Thứ Tư, 25 tháng 5, 2022

Hướng Dẫn 3 cách tạo ảnh bìa Facebook đẹp, mang đậm dấu ấn riêng bạn

1. Cách tạo ảnh bìa Facebook chữ trong suốt

Bạn truy cập vào trang web của Tạo ảnh đẹp tại đây. Sau đó, bạn lựa chọn ảnh bìa Facebook và điền các thông tin bạn muốn, và chọn Tạo ảnh. Kế tiếp, bạn nhấn chọn Tải ảnh về để lưu ảnh vào điện thoại nhé!


Cách tạo ảnh bìa Facebook đẹp


2. Cách tạo ảnh bìa Facebook nền khói

Bước 1: Bạn truy cập vào trang web của Tạo ảnh đẹp tại đây. Sau đó, bạn nhấn chọn vào mục Chọn nền. Kế tiếp, bạn lựa chọn ảnh nền theo ý thích.


Cách tạo ảnh bìa Facebook đẹp


Bước 2: Bạn nhập tên, nhập caption và nhấn chọn Tạo ảnh. Sau đó, bạn nhấn chọn Tải ảnh về để lưu ảnh vào điện thoại.


Cách tạo ảnh bìa Facebook đẹp


3. Cách tạo ảnh bìa Facebook từ Canva

Bước 1: Bạn truy cập vào trang web của Canva tại đây và lựa chọn nền ảnh bìa bạn yêu thích.


Cách tạo ảnh bìa Facebook đẹp


Bước 2: Bạn thêm các chữ hay icon bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu cộng. Sau đó, bạn lựa chọn mục Văn bản.


Cách tạo ảnh bìa Facebook đẹp


Bước 3: Bạn chọn mục Sửa để chỉnh lại chữ theo ý thích, sau khi hoàn chỉnh ảnh bìa thì bạn chọn vào biểu tượng mũi tên.


Cách tạo ảnh bìa Facebook đẹp


Bước 4: Bạn thực hiện tải xuống ảnh bìa vừa tạo từ Canva về điện thoại nhé!


Cách tạo ảnh bìa Facebook đẹp


Previous Post
Next Post

post written by:

0 Post a Comment: